Summer Term 2022

 

Tuesday 19th Apr – Friday 20th May 2022

Bank Holiday Monday 2nd May 2022

INSET Tuesday 3rd May 2022

 

Half Term Holiday

Monday 30 May – Friday 3rd Jun 2022

 

Monday 7th Jun – Thursday 21st  Jul 2022 – finish 2pm

INSET Friday 22nd July 2022