Summer Term 2023

 

Monday 17th April – Friday 26th May 2023

Bank Holiday Monday 1st May 2023

 

Half Term Holiday

Monday 29th May – Friday 2nd June 2023

 

Monday 5th June –  Friday 21st July 2023 – finish 2pm